Biblioteka Publiczna w Gryfinie

Biblioteka Publiczna

w Gryfinie

 
Wydarzenia
Tytuł:Deklaracja Dostępności

Strona internetowa www.biblioteka.gryfino.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

• nie wszystkie linki posiadają atrybut ‘tytuł’,

• brak możliwości regulowania wielkości czcionki,

• brak możliwości ustawienia zwiększonego kontrastu,

• administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

• pliki pdf dostępne na stronie mogą być odczytane przez czytniki tekstu (są to pliki z rozpoznanym tekstem nie są graficzne),

• na Stronie Głównej umieszczony został link do Deklaracji Dostępności,

• graficzne odnośniki do wyróżnionych podstron.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z narzędzia do oceny dostępności strony:

• Test - European Internet Inclusion Initiative, z którego wynika, że strona internetowa www.biblioteka.gryfino.pl  uzyskała wynik  78.66 punktów na 100 możliwych

• oraz narzędzia do sprawdzania kombinacji kolorów pierwszego planu i tła wszystkich elementów DOM (Obiektowy model dokumentu) i określania, czy zapewniają one wystarczający kontrast, gdy są oglądane przez osobę mającą deficyty kolorów (https://www.checkmycolours.com), z którego wynika, iż testy przeprowadzono na 389 elementach strony. Błędy występują:

• współczynnik kontrastu jasności: 135 w elementach,

• różnica jasności: 132 w elementach,

• różnica kolorów: 136 w elementach.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki .

Informacje zwrotne i kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową strony internetowej prosimy o kontakt z Biblioteką Publiczną w Gryfinie, e-mail: biblioteka@gryfino.pl, tel. 91 416 26 39, 91 416 23 73.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.

Żądanie powinno zawierać:

- dane osoby zgłaszającej żądanie,

- wskazanie, o którą stronę internetową chodzi,

- sposób kontaktu,

- formę żądanej informacji, jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępu do informacji nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

1. Biblioteka Publiczna w Gryfinie, ul. Kościelna 24

Budynek dysponuje jednym wejściem. Przed drzwiami znajdują się trzy schody. Schody na zewnątrz budynku nie są zabezpieczone barierkami. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Brak jest bramek kontrolnych.

W budynku nie ma windy.
Dla osób z dysfunkcjami ruchu uniemożliwiającymi pokonanie schodów, dostępny jest schodołaz kroczący wraz z osobą go obsługującą oraz ręczny wózek inwalidzki. Przy użyciu schodołazu, zapewniony jest dostęp do wszystkich kondygnacji za wyjątkiem piwnicy.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na drugim piętrze.
Na schodach zastosowana jest zółta taśma oznaczająca krawędź schodów, jako ułatwienie dla osób niedowidzących.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Obok budynku, po drugiej stronie ulicy znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
W Wypożyczalni dla Dorosłych dostępne są książki z powiększoną czcionką dla osób słabowidzących.
W Oddziale dla Dzieci i Młodzieży dostępne są książki napisane alfabetem Braile`a.
W Czytelni dla Dorosłych jest możliwość skorzystania ze sprzętu przystosowanego dla  osób niewidzących i niedowidzących, dla których przygotowano dwa stanowiska wyposażone w :
- powiększalnik stacjonarny,

- lupę cyfrową (powiększalnik mobilny),
- monitor brajlowski,
- drukarkę brajlowską.
Pomoc w obsłudze sprzętu zapewnią pracownicy Czytelni.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych ani oznaczeń w alfabecie Braile`a.
Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza migowego.

2. Filia „Górny Taras” w Gryfinie, ul. Krasińskiego 87a

Budynek dysponuje jednym wejściem. Wejście znajduje się na poziomie gruntu. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Brak jest bramek kontrolnych.

Budynek jest jednokondygnacyjny.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych ani oznaczeń w alfabecie Braile`a.
Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza migowego.
Brak jest wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

3. Filia Naukowa w Gryfinie, ul. Niepodległości 20

Budynek dysponuje dwoma wejściami. Jedno wejście znajduje się na poziomie gruntu. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Brak jest bramek kontrolnych.
Filia zlokalizowana jest na parterze budynku.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych ani oznaczeń w alfabecie Braile`a.
Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza migowego.

4. Filia Biblioteczna w Pniewie, ul. Gryfińska 16

Budynek dysponuje jednym wejściem. Do drzwi prowadzą schody. Schody wyposażone są w barierki. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Brak jest bramek kontrolnych.
Filia zlokalizowana jest na parterze budynku.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych ani oznaczeń w alfabecie Braile`a.
Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza migowego.

5. Filia Biblioteczna w Wełtyniu, ul. Niepodległości 18

Budynek dysponuje jednym wejściem. Wejście znajduje się na poziomie gruntu. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Brak jest bramek kontrolnych.

W budynku nie ma windy.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych ani oznaczeń w alfabecie Braile`a.
Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza migowego.

6. Filia Biblioteczna w Gardnie, ul. Niepodległości 1

Budynek dysponuje jednym wejściem. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Brak jest bramek kontrolnych.

W budynku nie ma windy.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych ani oznaczeń w alfabecie Braile`a.
Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza migowego.

7. Filia Biblioteczna w Żabnicy, ul. Długa 18

Budynek dysponuje jednym wejściem. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Brak jest bramek kontrolnych.

Filia zlokalizowana jest na parterze budynku.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych ani oznaczeń w alfabecie Braile`a.
Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza migowego.

8. Filia Biblioteczna w Chwarstnicy, ul. Gryfińska 19

Dostęp do filii możliwy jest dwoma wejściami, w czym jedno wyposażone jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Brak jest bramek kontrolnych.

Filia zlokalizowana jest na parterze budynku.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych ani oznaczeń w alfabecie Braile`a.
Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza migowego


Wydrukuj

©2011 Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

Powered by ICOR